De Tongenaar in de greep van de adelaar

Tijs Posen

Maandag 12 november 2018
9.15 uur

 
 
De oorlog tekende hun leven als kind of jong volwassene.
De herinneringen aan die tijd, toen de Duitsers met geweld
hun stad, Tongeren, binnenvielen en bezet hielden
zijn hen altijd bijgebleven. Als de dag van gisteren. In de
documentaire ‘De Tongenaar in de greep van de Adelaar’
getuigen de laatste Tongenaren over die oorlogsjaren
in hun stad. Ze maakten die van nabij mee. Geweld,
armoede en honger tekenden herinneringen die nooit
vervaagden. Als een puzzel grijpen hun verhalen in elkaar
en vormen een beklijvende fi lm over de bezetting van de
oudste stad van het land. Een bijna vergeten verhaal over
collaboratie, verzet en dood, maar ook over nieuw leven
na de bevrijding. Kleine verhalen zijn belangrijk voor de
geschiedenis. Ze verbinden ons met een verleden dat we
anders niet begrijpen.
 
‘Ik nam een brokstuk weg en zag het hoofd van een dode
man; dat was teveel voor me.’
— Robert Christiaens