Expo

Expo Pentagoon Academie

Ontmaskerd en Martin Jacobi

Donderdag
2 december 2021
Woensdag
22 december 2021

Tijdens de maand december 2021 exposeren de cursisten van het atelier “Experimentele Schilderkunst” van de Pentagoon Academies Tongeren in de tentoonstellingsruimte en Foyer van Cultureel Centrum ‘De Velinx’ te Tongeren Ook is er een solopresentatie te zien van Martin Jacobi schilderend aan dezelfde academie.

Academie Tongeren biedt in het kader van Deeltijds Kunstonderwijs een breed gamma van artistieke opleidingen aan. De cursisten/kunstenaars bekwamen zich in allerlei vaardigheden om zich de creatieve technieken eigen te maken. De deelnemers van het atelier “Experimentele Schilderkunst” wagen zich nog een stapje verder: met  de opgedane technische kennis gaan zij experimenteren om vorm te verbinden met een heel eigen stem en een visie die sterk geworteld is in het heden en de hedendaagse kunst.

ONTMASKERD

“Ontmaskerd” toont een verscheidenheid van visuele berichten uit de periode van de lockdown, die ons hele leven beheerste gedurende de eerste golven van de covid-pandemie vanaf 2020.

Tijdens de lockdown was onderwijs in de Academie normalerwijze niet toegestaan. Toch lieten de cursisten dit niet aan hun hart komen en zetten zij zich in, ieder volgens eigen mogelijkheden en in eigen geïmproviseerde atelierruimte om aan hun frustraties een beeld te verbinden. Sommigen deden dit al tekenend of schilderend, terwijl anderen zich uitleefden in complexe constructies of installaties. Het resultaat was telkens interessant en verbluffend..

“Het was de tijd van de lockdown en mondmaskers, we moesten digitaal de cursisten individueel begeleiden, maar toch heeft ieder zijn eigen ik laten zien”, vertelt Paul Drissen, docent en curator. “ Contact met de cursisten was ook op afstand heel goed mogelijk en zelfs soms intenser gezien de één op één situatie die mogelijk was. Het gemis aan fysieke bijeenkomsten en het belang van de groepsdynamiek was pas in de tweede, beperkte, lockdown duidelijk.

Het thema: “Huiselijkheid” was gek genoeg al voor de corona tijd besloten in september 2020 maar kreeg door de hele situatie een dubbelzinnige uitleg en een onvermoede draai die ook de aard van de werken beïnvloedde. Het normaal als positief of hooguit licht-ironisch uit te leggen thema kreeg een wat beklemmende , claustrofobische bijsmaak wat hier en daar goed is terug te zien in de werken”.

Ook exposant Michele Meesen  sluit zich hierbij aan: “Reeds voor het uitbreken van de Covid-crisis voelden we dat er iets in de lucht hing: we wilden terug naar een vastere grond. Alles was onzeker: het beeld als observant of geobserveerde? Een crisis als gelijkmaker of juist nog meer  polarisatie? Wie zal het zeggen? Flitsmomenten uit de recente gebeurtenissen gaven me inspiratie

om na te gaan hoe ‘gelijk’ de impact is van de crisis voor wie haar treft”.

 

MARTIN JACOBI in T-Room

In de T-Room van de Velinx een expo van Martin Jacobi al jaren schilderend in het Atelier Schilderkunst Grafische Focus van Ilse Schouten aan Academie Tongeren.

Ilse Schouten zegt het zo: ’Martin’s werk is schijnbaar geschilderd in een vereenvoudigde, naïve beeldtaal en stijl maar complex van opbouw. Met bevreemdende dieren en droomachtige personages.  Dit alles gecombineerd met een ijzersterk gevoel voor (heldere) kleur. Solide vormen met een humoristische twist. Het werk is fantasievol en feestelijk, een lust voor het oog waar het schilderplezier van afspat.’