Familie

HETPALEIS & DE NWE TIJD/SUZANNE GROTENHUIS

Familie Grrr (4+)

Zondag
27 maart 2022
15.00 uur

Familie Grrr is een oersaai en doodgewoon gezin. Meneer Grrr is gewoon. Mevrouw Grrr is gewoon. Hun kind is gewoon. En zelfs de schimmelplek in de hoek van de kamer, die is doodgewoon. Of lijkt dat maar zo? Waarom begint het net voor bedtijd te donderen en te spoken? Waarom vliegen er ontbijtborden en gemene woorden door de lucht? En waarom roepen meneer en mevrouw Grrr altijd zo hard? Zo hard, dat het huis begint te trillen en er vreemde figuren op bezoek komen...

 Suzanne Grotenhuis (Zwarte Woud Forever, On Ice) maakt samen met Suze Milius een echtscheiding-thriller voor kinderen. Een heldhaftig, grappig en beeldend verhaal, soms zo spannend dat je even je adem moet inhouden.

www.spothetpaleis.be/spot/familie-grrr-spot

Tickets

Basis: € 7,00
Vriendenpas: € 5,00

Credits

tekst: Rebekka de Wit, Suzanne Grotenhuis  - regie: Suze Milius - spel: Suzanne Grotenhuis, Loes Swaenepoel, Jeroen Van der Ven - stage spel: Jef Hellemans, Ferre Vuye - beeld: Wannes Deneer - stage regie: Jonas Baeke - artistiek advies: Freek Vielen - geluid: Wannes Deneer - stage geluid: Freya van Nieuwenhuysen - lichtontwerp: Sander Salden - kostuum: Nikè Moens - met dank aan: Sabina Kumeling - productie en technische realisatie: hetpaleis, De Nwe Tijd - met steun van: Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid via Casa Kafka – foto © Ilias Teirlinck